Skip to main content
30 години опит в производството на висококачествени мебели! Българско качество, директно от производителя!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да извърши плащането на цената на стоката и/или услугата по един от следните начини или по различен, посочен в уебсайта начин:

(i) Наложен платеж – заплащането се извършва в момента на доставката на стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от потребителя адрес за доставка и предаде стоката на потребителя. Цената на поръчката се заплаща на куриера/превозвача.

(ii) Чрез плащане чрез виртуален ПОС терминал с дебитна/кредитна карта – потребителят депозира сума, равна на стойността поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал.

(iii) По банков път по посочена от собственика банкова сметка. След получаване на уведомление за регистриране на on-line поръчката в системата в срок от 2 (два) работни дни потребителят следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на следната електронна поща на собственика: sales@makmebel.com, а ако не може следва да изпрати следната информация на посочената електронна поща датата на плащането, банката, номер на платежното нареждане/вносната бележка, номер на поръчката, три имена и телефонен номер за контакт.

(iv) Покупка на кредит:

  1. Всеки потребител, който желае да закупи чрез електронния магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта.
  2. Право да кандидатства за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща цена, равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките включени в on-line поръчката.
  3. Кандидатстване за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта се извършва: само в реално време (on-line), само чрез уебсайта, само от регистриран потребител, посредством избор на „начин на плащане”, след което се следва предвидената процедура.
  4. Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит за покупка на стока от уебсайта се определят едностранно от съответната финансова институция, съобразно кредитната ѝ политика. Собственикът не участва по какъвто и да било начин в отпускането на кредита за покупка на стока от уебсайта, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит за покупка на стока от уебсайта, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит за покупка на стока от уебсайта, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Собственикът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е кредитна институция.
  5. Доставката на закупени на кредит, чрез електронния магазин стоки, се извършва само след като собственикът бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка, който е посочен за всяка стока в уебсайта започва да тече от момента, в който собственикът получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с потребителя. При получаване на заявените стока, потребителят подписва договор за потребителски кредит, искане-декларация за потребителски кредит и застрахователен сертификат, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно “Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.
  6. Доставката на закупени на кредит, чрез електронния магазин стоки, се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в договора за потребителски кредит. Получаването на стоката се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.